VRIJDAG 8 SEPTEMBER

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

2023

     
     

GEEN DRUGS

Het gebruik en in het bezit hebben van, alsmede handel in Soft- en Harddrugs is verboden.

AFGELASTINGEN EN AFMELDINGEN

In het geval er een overdraagbare ziekte dan wel pandemie uitbreekt en daardoor artiesten zich afmelden en /of de plaatselijke autoriteiten besluiten Bierummerschuurfeest af te gelasten, vindt er door de commissie geen restitutie plaats van de waarde van reeds aangeschafte entreetickets en /of eventuele consumptiemunten.

GEEN WAPENS, VUURWERK EN GEVAARLIJKE VOORWERPEN

Wapens genoemd in de wet wapens en munitie alsmede vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

GEEN EIGEN CONSUMPTIES

Eigen drink- / etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zijn verboden.

GEEN ALCOHOL < 18 JAAR

Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen en / of in je bezit te hebben als je jonger bent dan 18 jaar.

GEEN VERKOOP EN PROMOTIE VAN GOEDEREN EN / OF DIENSTEN

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het Bierummerschuurfeest commissie goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op of rond het festivalterrein. Aangetroffen goederen en promotiematerialen zullen in beslag worden genomen.

GEEN FILM EN GELUIDSOPNAMEN

Het maken van film- en geluidsopnames zonder schriftelijke toestemming van het Bierummerschuurfeest commissie is verboden. Foto’s mogen alleen met camera’s zonder telelens gemaakt worden. Bij overtredingen worden apparatuur en opnames in beslag genomen.

GEEN ONGEWENST GEDRAG

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie, jezelf of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan. Overig is ter beoordeling van de beveiliging. Fietsen, brommers en scooters zijn op het gehele festivalterrein verboden. Parkeren van fietsen, brommers en scooters dient op de daartoe aangewezen locaties te geschieden. Bij overtreding volgt inbeslagname.

STRAFBARE FEITEN

Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

LEGITIMATIE EN ONDERZOEK AAN KLEDING EN TASSEN

Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor een ieder verplicht. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan mee te zullen werken aan een onderzoek van kleding en tassen op verzoek van de organisatie.

CAMERABEWAKING

Op het gehele terrein vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de politie dan wel justitie zullen de opnames van de camera’s aan hen ter beschikking worden gesteld.

OVERIGE BEPALINGEN

Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens het Bierummerschuurfeest commissie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festivalterrein van Bierummerschuurfeest. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement.
Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.
Bij het niet naleven van ons bezoekersreglement kan je de toegang tot het festivalterrein formeel ontzegd worden door de Bierummerschuurfeest commissie.
Aanwezig zijn op het festivalterrein van Bierummerschuurfeest is geheel voor eigen risico.

 

Bekijk foto's van 2022 en eerder!

Bekijk foto's van het schuurfeest 2010

Bierummer Schuurfeest

Editie 2022 wederom een groot succes! Hoe alles tot stand gekomen is? Lees hier een stukje historie!

Kaartverkoop 2023

Kaarten kun je kopen bij:

Kwekerij J. Vos
Krommeweg 1
Losdorp

De Luingahof
Borgsingel 9
Bierum

Of klik hier om je kaarten online te kopen!


Neem contact met ons op

Volg ons ook op Instagram!

 

 
     
       
 

Camping Kiek op Diek Straalbedrijf Koop LMB Oosterhof Poort Groenservice H Windt Schilderwerken

PMF Mechanical Landjuweel Jupiler Amasus Shipping Delfzijl Bakker Bierum Reijerse BV USA Cars De Caenerij

MAAT Loon- en Grondverzetbedrijf Wieringa Theo Pouw Eemshaven Eemshavenverhuur Grand Cafe Koning

Koninklijke Wagenborg Vopak John Breider Mechanisatie Santanera Hydro Drainage Noord bv

Bij de Molen Houthandel Reinders BV VM Group Groenoord BV Loket Leefbaarheid Groningen